Startsida

Välkommen till Carpe Diem

Carpe Diem i Mälardalen AB tar emot ensamkommande flyktingungdomar.Vår ambition är att utveckla ungdomarna till starka och självständiga individer som integreras i sitt nya hemland, etablerar sig med utbildning och arbete och fungerar väl i samhället. Vi eftersträvar att ungdomarna påbörjar sitt nya, självständiga liv i Sverige med en positiv bild av det svenska samhället.

Om oss

En kompetent ledning är nyckeln till kvalité och garant för Carpe Diems mål med att göra skillnad när det gäller ensamkommande flyktingungdomar. Vi i styrelsen kombinerar professionalitet och kompetens med egenerfarenhet och förståelse av invandring och flyktingskap. Vår kunskap innefattar områden barn och ungdomar, invandringspsykologi, pedagogik, behandling, invandring och integration, skola, socialtjänst och mekanismer som påverkar ungdomarnas liv både nu och i framtiden. Styrelsen består av följande personer:

  1. Håkan Edlund, leg psykolog, med mångårig erfarenhet av arbete med människor i terapi, samtal, utredning och handledning.
  2. Hashem Rezai, pedagog, med kunskap och mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar, ursprung från Iranska Kurdistan.
  3. Salah Rahimi, socionom, steg1 i psykoterapi, med lång erfarenhet av socialtjänst, terapi, samtal och familjearbete, ursprung från Iranska Kurdistan.
  4. Bengt von Euler, socionom med lång erfarenhet av ledarskap, socialtjänst, behandlingsarbete, behandlingshem med inriktning ungdomar och ungdomspsykiatri.

Våra tjänster

Verksamhetens ambition är att anordna en fungerande vardag med struktur och förutsägbarhet från morgon när ungdomarna vaknar till kvällen när de lägger sig. Vi vill ge dem en känsla av tillhörighet, göra dem delaktiga och trygga och få dem att känna sig ha resurser till förfogande att hantera sina liv.

Vi vill skapa en fysisk miljö som ger ungdomarna hemkänsla utan känsla av att bo på en institution samt att relationen mellan personal och de boende ungdomarna ska präglas av vänlighet och tillit.

Maten ska påminna om egna hemmet men vi kommer att ge de boende en inblick i svensk matkultur. Vi vill att ungdomarna på sikt vänjer sig och tycker om svensk mat.

Vi kommer att skapa förutsättningarna och uppmuntra ungdomarna till att engagera sig i idrott och idrottsföreningar. Vi kommer att anordna läxhjälp som en del av eftermiddag-/kvällsaktivitet i hemmet för att hjälpa ungdomarna att lära sig språket snabbare och att komma ifatt sina eventuella förlorade skolår.

Vi har både språk och kulturkompetens som kan underlätta framförallt i början av ungdomarnas vistelse på hemmet.

Ytterligare tjänster

Terapi/ samtal
På beställning av den placerade myndigheten erbjuder vi på Carpe Diem individuell terapi, samtalsstöd, kris och traumabearbetning samt gruppsamtal, psykologbedömningar och begåvningsutredningar.

Familjehem
Vi har erfarenhet av att vissa ungdomar har svårt att anpassa sig till strukturen i ett HVB-hem och behöver en mer familjär och därmed flexibel boendemiljö. Därför har vi ett konsulentstöd familjehem kopplat till Carpe Diem. Denna möjlighet ger den placerade socialtjänsten chansen att vid behov flytta ungdomen till familjehem smidigt.

Kontakta oss

Postadress
Carpe diem
Handbacksgränd 8
734 31 Hallstahammar

Telefon
Salah Rahimi, 070-614 03 08

Email
info@carpediemab.com
salah.rahimi@carpediemab.com